Profil

Pre svojich zákazníkov zabezpečuje komplexnú predprojektovú a projektovú prípravu. Projektovú dokumentáciu vrátane návrhu interiérov spracúva CAD - systémom. Projektovú dokumentáciu vyhotovuje so stálym tímom profesijných spolupracovníkov.

Bystrík Jacko sa autorsky podieľa na širokom spektre projektov v škále od rodinných domov cez občianske stavby až po priemyselné a inžinierske stavby

Bystrík Jacko 1974 narodený v PREŠOVE | 1992-1997 Stavebná fakulta TU, Košice | 1998-2000 - projekčná kancelária Ispo s.r.o, Prešov | 2000-2003 - projekčná kancelária Ekoprim, Prešov | 2003 - 2005 projekčná kancelária Ing. Miroslav Ochotnický | od r. 2005 - vlastná projektová činnosť

Členstvo: Slovenská Komora stavebných inžinierov SKSI, 4601*SP*I1

Spolupráca: Ing. Andrej Sobek, Ing. Mgr. art. Radoslav Jankovič, Arch.Michal Mihaľák, Arch.Michal Jura, Ing. Matúš Rosina, Ing.Július Gajdár, Jozef Kehl, Ing.Ľudmila Šariczká