Revitalizácia objektu SOS

Objekt je národnou kultúrnou pamiatkou nachádzajúcou sa v mestskej pamiatkovej zóne. Vlastný objekt je pôvodne renesančný , po požiari v r.1761 barokovo prestavaný dvojpodlažný meštiansky dom s päťosou uličnou fasádou a prejazdom v strednej osi.
Cieľom projektu je návrh obnovy objektu v intenciách pamiatkovej starostlivosti ,odstránenie porúch stavebno-technického charakteru , navrátenie architektonických a umeleckých hodnôt objektu, výmena strešnej konštrukcie s využitím podkrovných priestorov ako viacúčelového priestoru so zázemím . Podkrovie bude prístupné cez samostatné schodisko s vlastným výťahom, riešené ako prístavba na južnej fasáde dvorového krídla. Ďalej projekt rieši úpravu spevnenej plochy nádvoria a parcelačného oplotenia.

Späť na galériu