Rekonštrukcia RD- Prešov okolie

Kvalita pôvodného konceptu osvedčila svoju životaschopnosť schopnosťou adaptácie. Preto pri rekonštrukcii pristupujeme k budove citlivo a snažíme sa rešpektovať čo najviac konštrukcií. Rekonštrukcia z architektonického hľadiska vylepšuje charakterový výraz budovy aplikáciou novej štruktúry povrchovej a farebnej úpravy fasády a kvalitatívnym a estetickým výzorom riešenia výplňových konštrukcií. Rodinný dom predstavuje prízemný, nepodpivničený objekt s dvoma nadzemnými podlažiami pravouhlého pôdorysu o vonkajších rozmeroch 10,5x11,4m. V navrhovanom riešení je prízemný parter rozšírený o prístavbu zádveria.Prekonanie výškového rozdielu medzi terénom a podlahou na vstupe je navrhované vonkajším predsadeným schodiskom.Výška atiky strechy domu je znížená oproti pôvodnej výške o cca 1m. Hlavný vstup do domu je pred dažďom chránený rímsou terasy 2.NP.Povrchovú úpravu fasády tvorí kombinácia jemnozrnej omietky, obkladu z kompaktných dosiek „Fundermax“ a obkladu THERMOWOOD z profilu Rhombous SSS

Späť na galériu