REKONŠTRUKCIA BUDOVY DUBOVICA

Cieľom projektu je realizácia voľnočasového kultúrnošportového areálu. Stavebné úpravy predstavuje návrh komplexnej úpravy obvodového plášťa a vybranej strešnej konštrukcie, úprava pôjdného priestoru pre zvýšenie prevádzkovej kapacity, vybudovanie nového podlažia vo viacúčelovej sále, dispozične preriešenie vybraných časti budovy s vytvorením nových priestorov , obnova povrchových úprav v interiéry a návrh kotolne na biomasu.

Späť na galériu