REKONŠTRUKCIA KUCHYNE A JEDÁLNE

Realizácia Z hľadiska účelovej funkcie budova tvorí súbor objektov pre ubytovanie, rekreáciu, rehabilitáciu a stravovanie. Navrhovaná rekonštrukcia sa dotýka rozšírenia priestoru prevádzkovej časti stravovania (kuchyňa jedáleň), vytvorenie nového priestoru hygienicko-sociálnej časti a úprava a rozšírenie skladových priestorov kuchyne. Kapacita kuchyne predstavuje cca 200 stravných dávok.
Súčasťou rekonštrukcie záujmových priestorov z hľadiska profesií je aj komplexná rekonštrukcia rozvodov el. energie, ÚK, zdravotechniky, VZT, vnútorných rozvodov plynu, slaboprúdu a technologickej časti kuchyne.

Späť na galériu