REKONŠTRUKCIA BUDOVY SPOJENEJ ŠKOLY

Vizualizácia Cieľom modernizácie a stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu, morálneho a fyzického opotrebovania a nevyhovujúceho zdravo-technické zabezpečenie. Obvodový plášť dozná zmenu v materiálovom stvárnení a to výmenou ľahkého obvodového plášťa za nový murovaný so zateplením . Z architektonického hľadiska je zachované pôvodné horizontálne členenie. Farebné stvárnenie vyplýva z charakteristických farieb školy a to modrej a bielej.

Späť na galériu