OSTROV KULTÚRY – OTVORENÁ ZÓNA 1, 2

Vizualizácia Potreba spracovania projektovej dokumentácie je vyvolaná zámerom investora atraktívnym, moderným spôsobom doplniť priestor dvora objektu múzea o nové prvky drobnej architektúry, mestského mobiliáru, ktoré revitalizujú priestranstvo oddychovou zónou.

Späť na galériu