Rodinný dom, Prešov- Solivar, 2014

Novostavba RD predstavuje prízemný nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Jedná sa o jednoduchú stavby s nepravouhlým pôdorysom v tvare písmena „L“ o vonkajších rozmeroch 12,735 x 22,735 m.
Strecha domu je sedlová s 25° sklonom. Výška strechy v najvyššom mieste v hrebeni je na kóte + 4,415 od ± 0,000.
Úroveň podlahy 1.NP je vo vzťahu k okolitému terénu na kóte ± 0,00 = 285,18.
Hlavný vstup do domu je z terénu cez jeden vonkajší stupeň zastrešeným závetrím zo severovýchodnej strany.
Presvetlenie obytných miestností vo fasáde je riešené plastovými výplňovými konštrukciami.
Dominujúcim materiálom na fasáde je jemnozrnná silikátová omietka bielej farby, ktorej sekunduje drevený obklad a obklad z umelého kameňa.
V soklovej časti je navrhovaná vodeodolná soklová mozaiková omietka.
Strešná krytina domu je navrhovaná z veľkoformátovej betónovej krytiny antracitovej farby.
Priľahlé spevnené plochy budú realizované z bet. zámkovej dlažby v kombinácii so zatrávn

Späť na galériu