Materská škola, Drienov, 2016

Projektovaná kapacita: 7 pracovníci, 66 detí
Úžitková plocha budovy: 612,05 m2
Zastavaná plocha budovy:355,01 m2
Ostatné nezastvané plochy:503,67 m2, trávnatá plocha
Plocha pre detské ihrisko: 260 m2
Spevnené plochy: 186,92m2

Základný koncept zohľadňuje polohu budovy v centrálnej zóne obce. Objekt podporuje, dopĺňa a rešpektuje školský areál a profil ulice nám. Kpt. Nálepku. Minimalistické riešenie vo fasáde z architektonického hľadiska reprezentuje funkcionalistický štýl.
Budova má dve nadzemné podlažia. Charakterový výraz hlavného priečelia dotvára dominantné z pôdorysu vystupujúce poschodie. Jeho dominantnosť je umocnená vertikálne uloženým obkladom z drevených hranolov. Objem budovy odhmotňuje uskočený prízemný parter a medziokenné piliere zvýraznené sýtou žltou farbou dodávajú prízemiu dynamiku a hravosť.

Späť na galériu