DOM SMÚTKU, obec MLYNICA

Realizácia Cieľom návrhu bolo vytvoriť dôstojné miesto na poslednú rozlúčku so zosnulými. Obradná sieň je navrhovaná pre 44 sediacich ľudí.
Architektonické riešenie stavby:
Budova je tvorená vzájomne prepojenou kompozíciou priestorových útvarov – valca a troch výsekov valca. Pre odľahčenie je južný a severný výsek valca znížený.
Čelo východnej fasády a čelá stredného výseku valca zo severnej a južnej strany je tvorené radom úzkych okien. Dominantný valec a znížené výseky valca sú presvetlené radmi malých štvorcových okien. Povrchovej úprave dominuje horizontálne členený drevený obklad a tmavý obklad z lámaného kameňa.

Späť na galériu